Lễ Tạ Ơn

(Qua Thơ "Lễ Tạ Ơn" của anh Khôi Nguyên)

Ngày tháng thoi đưa nghỉ lễ thôi
Tạ ơn báo đáp ở trong đời
Gia đình cha mẹ nuôi nên vóc
Nội, ngoại sáo diều thả vút trời
Xã hội công đồng ôm lẽ sống
Bà con lối xóm ấp nằm nôi
Cưu mang tiếp đãi lo ghi nhớ
Tinh sổ trả xong một kiếp người


Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 10 năm 2017